Ljudabsorberande växtvägg

Ljudabsorberande växtvägg

Idag är alla arbetsgivare väl medvetna om att störande ljud på arbetsplatsen kan ha negativ påverkan på medarbetarnas koncentration, produktivitet och hälsa. Men varför bara tänka funktion när det idag går att integrera ljudabsorbenter bakom växtväggar? 3 FÖRDELAR MED LJUDABSORBERANDE VÄXTVÄGG. 1. Ljudabsorbenter minskar efterklangen och absorberar ljudvågor, vilket kan minska ljudnivån i ett rum […]

Prenumerera på gröna nyheter